Twentse Lente

Hoofdlijnen beleidsplan

De Twentse Lente wordt georganiseerd vanuit de doelstelling om in gemeenschappelijkheid een weekend lang in Almelo voor publiek uit Almelo en de rest van Twente een aantrekkelijk programma te organiseren.

 
De Twentse Lente wil een brug slaan tussen alle gebruikers van de binnenstad: ondernemers, horeca, bezoekers, bewoners en andere belanghebbenden. Bij de organisatie in aanloop, tijdens het festival en na afloop is de Twentse Lente actief in het leggen van contacten tussen deze gebruikers en wordt samen aan delen van het festival invulling gegeven.

 
Parallel aan deze doelstelling moet de Twentse Lente een positieve bijdrage leveren aan het sociale en economische niveau in Almelo. Enerzijds wordt dit bereikt door kinderen en volwassenen in Almelo en de regio te laten participeren in muziek, dans, literatuur en cabaret en dit tijdens het festival in de vorm van een optreden tot uiting te brengen. Anderzijds door de aantrekkingskracht van de binnenstad te verbeteren, waardoor meer mensen naar Almelo komen en daarmee het bestedingsniveau in de winkels en horeca van Almelo vergroten. Samen met de dag-, avondhoreca en de verblijfsaccommodaties wordt in samenspraak met Almelo Promotie bekeken hoe een kwalitatief en aantrekkelijk programma kan worden neergezet en hoe hiermee een zo groot mogelijk publiek bereikt kan worden.

 
Terugkerend en overkoepelend thema van de Twentse Lente is dat het festival podium biedt aan Nederlands (aanstormend) talent. Subdoelstellingen zijn: Almelo een groter podium bieden; bezoekers te verrassen.